<xsl:choose>  elemanı birden çok koşullu sınamayı ifade etmek için <xsl: when> ve <xsl: otherwise> ile birlikte kullanılır.

Sentaks
<xsl:choose>
 <xsl:when test="expression">
  ... some output ...
 </xsl:when>
 <xsl:otherwise>
  ... some output ....
 </xsl:otherwise>
</xsl:choose>

 

Koşul Elemanı Nereye Eklenmeli

Örnek
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd">
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="title"/></td>
   <xsl:choose>
    <xsl:when test="price &gt; 10">
     <td bgcolor="#ff00ff">
     <xsl:value-of select="artist"/></td>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
     <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
    </xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
  </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>


 • No labels