<xsl:sort> elemanı çıktıyı sıralamak için kullanılır.

Sıralama Bilgisi Nereye Eklenmeli?

Çıktıyı sıralamak için, basitçe XSL dosyasında <xsl:for-each> elemanı içerisine <xsl:sort> elemanı eklenmelidir:

Örnek
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd">
   <xsl:sort select="artist"/>
   <tr>
    <td><xsl:value-of select="title"/></td>
    <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
   </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>


 • No labels