<xsl:value-of> elemanı seçili bir düğümün değerini elde etmek için kullanılır.

<xsl:value-of> Elemanı

xsl:value-of> elemanı bir XML elemananın değerini elde etmek için kullanılır ve dönüşümün çıktısına ekler:

Örnek
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="catalog/cd/title"/></td>
   <td><xsl:value-of select="catalog/cd/artist"/></td>
  </tr>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

 

 • No labels