XPath Terminolojisi

Düğümler

XPath içerisinde çeşitli düğüm tipleri bulunmaktadır: eleman, özellik, metin, ad alanı, işleme talimatı, ve doküman düğümleri.

Örnek XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bookstore>
 <book>
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
 </book>
</bookstore>

Örnek XML içerisindeki örnek düğümler:

<bookstore> (kök eleman düğümü)

<author>J K. Rowling</author> (eleman düğümü)

lang="en" (özellik düğümü)

Atomik Değerler

 

Atomik değerlere ebeveyni veya çocuğu olmayan düğümlerdir.

 

Örnek atamoik değerler:

J K. Rowling

"en"

 


 • No labels