XML Elemanı Nedir?

Bir XML elemanı, elemanın başlangıç ve bitiş etiketinden itibaren olan herşeyi içerir.

Örnek
<price>29.99</price>

 

Bir eleman aşağıdakileri kapsayabilir:

 

 • Metin
 • Özellikler
 • Diğer elemanlar,
 • veya yukarıdakilerin karışımı
Örnek
<bookstore>
 <book category="children">
  <title>Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
 </book>
 <book category="web">
  <title>Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
 </book>
</bookstore>

Yukarıdaki örnekte:

<title>, <author>, <year> ve <price> metin içerikleri var

<bookstore> ve <book> eleman içerikleri var.

<book> bir özelliğe sahip (category="children").

Boş XML Elemanı

İçeriği olmayan elaman boş eleman olarak değerlendirilir.

Örnek
<element></element>

veya kendi kendine kapatma etiketi kullanılabilir.

Örnek
<element />

XML İsimlendirme Kuralları

XML elemanları aşağıdaki kuralları takip etmesi gerekmektedir:

 • Elemanlar büyük, küçük harf duyarlıdır.
 • Eleman isimleri bir harf veya alttan çizgi ile başlayabilir.
 • Eleman isimleri xml kelimeleri ile başlayamaz(XML veya Xml, etc)
 • Eleman isimleri harf, sayı, alttan çizgi, tire ve nokta içerebilir.
 • Eleman isimlerinde boşluk olamaz
 • No labels