XML Dokümanlarının Kök Elamanına Mutlaka İhtiyacı Vardır.

XML dokümanları diğer bütün elamanların ebeveyni olan bir kök elamanı içermesi zorunludur.

Örnek
<root>
 <child>
  <subchild>.....</subchild>
 </child>
</root>


Bu örnekte <note> kök elemandır:

Örnek
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
 <to>Tove</to>
 <from>Jani</from>
 <heading>Reminder</heading>
 <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

Bütün XML Elemanları Bir Kapanış Etiketine Sahip Olmalıdır

XML dokümanında, kapanış etiketini atlamak uygun değildir ve hatalara yol açar. Bütün elemanlara kapanış etiketi eklenmelidir.

 

XML Etiketleri Harfe Duyarlıdır(Case Sensitive)

<Letter> etiketi <letter> etiketinden farklıdır. Açılış ve kapanış etiketleri aynı karakter durumunda yazılmalıdır.

Örnek
<Message>Yanlış tanım</message>
<message>Doğru tanım</message>

XML Elemanları Doğru Şekilde Yerleştirilmelidir

Yanlış Tanım
<b><i>This text is bold and italic</b></i>
Doğru Tanım
<b><i>This text is bold and italic</i></b>

 

XML Özellik Değerleri Alıntılanmalıdır(Quoted)

Yanlış Tanım
<note date=12/11/2007>
 <to>Tove</to>
 <from>Jani</from>
</note>
Doğru Tanım
<note date="12/11/2007">
 <to>Tove</to>
 <from>Jani</from>
</note>

Varlık Referansları

Bazı karakterler XML içerisinde özel anlamları vardır.

Eğere bir XML elemanı içerisine  "<" karakteri eklerseniz, bir hata üretilecektir ve ayrıştırıcı (parser) bunu yeni bir eleman olarak algılayacaktır

Aşağıdaki örnek XML hatası üretecektir:

Örnek
<message>salary < 1000</message>

Bu hatayı önlemek için "<" karakterini varlık referansı ile değiştirmelisiniz.

Örnek
<message>salary &lt; 1000</message> 

XML'de 5 tane tanımlı varlık referansı bulunmaktadır:
 

 

 
ReferansMetinAçıklama
&lt;<Küçüktür
&gt;>Büyüktür
&amp;&Amper
&apos;'Kesme İşareti
&quot;"Tırnak İşareti

 

 

 

 • No labels