XML dosyalar bir ağaç yapısından oluşmaktadırlar ve kökten başlayayarak yapraklara dallanmaktadır.

DOM node tree

 

XML Ağaç Yapısı

 

XML dokümanları eleman ağaçları olarak oluşur

 

Bir xml ağacı kök element ile başlar ve kökten çocuk elamanlara doğru dallanır.

 

Bütün elemanlar alt elamanlara(çocuk eleman) sahip olabilir.

 

Örnek
<root>
  <child>
    <subchild>.....</subchild>
  </child>
</root>

 

Ebeveyn(parent), kardeş(sibling) ve çocuk(child) terimleri elemanlar arasındaki ilişkiliyi tanımlamak için kullanılır.

Ebeveyn  çocuklara sahip olabilir.Çocukların ebeveynleri olabilir. Kardeşler aynı seviyedeki çocuklardır.

Bütün elemanlar metin içeriğine (Harry Potter) ve özelliklere (category="cooking") sahip olabilirler.  • No labels