AddWatermark

Nedir?

PDF dosyaları içerisine ilk veya son sayfasına ek ibareler yazmak için kullanılır. Örneğin; Süreç onaylanmıştır. 

 <AddWatermark Id="$(FileId)" Name="$(FileName)" FileXPath="/*/DosyaEkleri/Details" Node="" Position="Last" NewFileId="$(NewFileId)">
  <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
   <StyleSheet>
    <Value Culture="" Target="None"><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" />
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <base href="$(EBIFlowUrl)" />
   </head>
   <body>
          Süreç onaylanmıştır. 
        </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet></Value>
   </StyleSheet>
   <Arguments />
  </Transform>
 </AddWatermark>

DownloadFile

Nedir?

Id 'si verilen dosyayı belirtilen path 'e indirmek için kullanılır.

<DownloadFile Id="$(FileId)" FilePath="$(FileName)" />

ESign ITask

Ebiflow süreçlerinde imzalanmış dokümanların Dokuman Yonetim Sistemine de yüklenebilmesini sağlayan bir görev yapısıdır. Konfigürasyon için su parametrelerin değerleri Client ekranından doldurulmalıdır.

Özellikler

DMSHostURL : DYS adresi yazılır. Zorunlu alandır.

File

Nedir?

Lokal ortamda bir dosya oluşturmak için File fonksiyonu kullanılır.

Özellikler

FileCreate

Fonksiyon ile dosya PDF dosyaları oluşturulabilir. 

<FileCreate Id="" RelatedObjectId="$(WorkItemId)" Name="$(FileName)" ContentType="application/pdf" FilePath="/*/DosyaEkleri/Details" Node="." HeaderHtml="" FooterHtml="" Top="0" Bottom="0" Left="0" Right="0">
 <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
  <StyleSheet>
   <Value>$(HtmlTemplate)</Value>
  </StyleSheet>
  <Arguments />
 </Transform>
</FileCreate>

FileExist

Nedir?

Path özelliği içerisinde verilen tam dosya yolunun varolup olmadığını kontrol eder ve boolean tipte dönüş verir. Dosya yada dosya yolu bulunamaz ise False verecektir.

<FileExist Path="$(Path)" />

GetFileContents

Nedir?

Dosya yazma işlemi için kulalnılır. Append özellikliği ekleme için True veya False olarak set edilir. 

<GetFileContents Id="" />

ReadLines

Nedir?

Belirli metin dosyalarının satır satır işlenmesini sağlar.

<ReadLines Path="" LineVariable="" Into="" TemplatePath="" Encoding="" />

UploadFile

Nedir?

Dosya yükleme veya var olan dosyada değişiklik yaparak yeniden yükleme sürecinde kullanılır. 

<UploadFile Id="" FilePath="" Name="" ContentType="" FileHashPath="" />

WriteLine

Nedir?

Dosya yazma işlemi için kulalnılır. Append özellikliği ekleme için True veya False oalrak set edilir. 

<WriteLine Path="" Append="">
   <Value Culture="" Target="None" />
</WriteLine>

 • No labels