DateTimeAdd

Nedir?

Tarih değerine ekleme işlemi yapar.

<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part="Second">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>

DateTimeDifference

Nedir?

İki tarih değeri arasındaki farklı verilen birime göre hesaplar ve çevirir.

<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeDifference Part="Second">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Date">::/Production/User[2]/@LastLogin</Value>
  </DateTimeDifference>
</SetVariable>

DateTimePart

Nedir?

Tarihe ait her hangi bir alanı alır, örneğin, saat, gün gibi. 

<Production>
  <User Name="Deniz" SurName="Kocaboğa" LastLogin="2008-04-28T18:00:00Z">205</User>
  <User Name="Ertan" SurName="Tike" LastLogin="2008-04-29T10:00:00Z">411</User>
 </Production>

TimeSpan

Nedir?

İki tarih değeri arasındaki farkı TimeSpan olarak tutar, bu değer format yöntemleri ile kullanılır. 

<Production>
  <User Name="Deniz" SurName="Kocaboğa" LastLogin="2009-12-06T22:00:00Z">205</User>
  <User Name="Ertan" SurName="Tike" LastLogin="2009-12-06T21:12:10Z">411</User>
 </Production>

 • No labels