JsonInvoke

Nedir?

REST Servisleri ile bağlantı kurmak için kullanılan servistir. 

<JsonInvoke Url="" InvokeType="Post" RequestNode="/*/Request" ResponseNode="/*/Response" ClearInto="False">
   <Headers />
</JsonInvoke>

WebInvoke

Nedir?

SOAP 1.2 veya SOAP 2.0 Web Servisleri Ebiflow içerisinde çağırabilmenizi sağlabileceğiniz ITask'tır. Bu ITask'ı kullanarak farklı bir sisteme veri gönderebilir veya veri alabilirsiniz.

<WebInvoke Url="http://host.webservice/soap_mehod_adres/" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Get" Timeout="15">                
 <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://host.webservice/soap_mehod_adres</Header>
 </Headers> 
 <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvoke>

WebInvokeNS

Nedir?

SOAP 1.2 veya SOAP 2.0 Web Servisleri Ebiflow içerisinde çağırabilmenizi sağlabileceğiniz ITask'tır. Bu ITask' WebInvoke ITaks 'ından ön önemli farklı TargetNamespace kullanılarak methodları invoke edilebilmesine imkan vermesidir.

 <WebInvokeNS Url="$(SAP_WS_URL)" InvokeType="Soap" NeglectCertificateError="True" EnableDecompression="True" ResponseInto="./SAP/getOrders/Output/getOrders_out" Encoding="utf-8" ResponseNode="" UserName="" Password="" TargetNamespace="http://tempuri.org/EBI_TR_ORDERS_MSET" ExcludeEncoding="False" Timeout="0" ClearInto="True">
    <Request>
       <Value Culture="" Target="None">::./SAP/getOrders/Input/getOrders_in/*</Value>
    </Request>
    <Headers />
 </WebInvokeNS>

 • No labels