Character

Nedir?

Özel harf ya da karakterleri üretir.

 <Character Type="Space" />

Regex

Nedir?

Regex bir string ifadenin (metin) belirli kurallara uyumluluğunu kontrol etmeye ve düzenlemeye yarar. Açılımı Regular Expressions, Türkçesi ise Düzenli İfadeler olarak geçer.
Regex ile bir alana sadece harf mi girilmiş, rakam mı girilmiş ya da eposta adresi mi girilmiş kontrol edebilirsiniz.

<Regex Input="" Pattern="" Replace="False" MatchVariable="Match" />

String

Nedir?

Bir script işleminin sonucunu istenilen formatta string bir ifadeye çevirir. 

 <String Format="Base64Encode">
   <Value>Test</Value>
 </String>

StringConcat

Nedir?

Birden fazla metin ifadelerini birleştirmek için kullanılır.

<Set Node="SGTXT">
 <StringConcat>
	<Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/AvansBilgileri/Tedarikci/@display]]></Evaluate>
	<Character Type="Space" />
	<Value Culture="" Target="None">TEDARİKÇİ İŞ AVANSI</Value>
 </StringConcat>
</Set>

StringJoin

Nedir?

Bir dizideki elemanları metin olarak birleştirmeye yarar.

<SetVariable Name="$(Result)">
  <StringJoin Seperator=";" IgnoreEmptyValues="True">
   <Value>$(ItemsToJoin)</Value>
  </StringJoin>
</SetVariable>

StringPadding

Nedir?

Bir script değerininin sonucunu belirtilen karakter uzunluğuna tamamlayarak eklenmesini sağlar . 

 <StringPadding TotalWidth="2" PaddingChar="0" Direction="Left">
  <Value>$(Test)</Value>
 </StringPadding>

StringReplace

Nedir?

Bir string ifade içinde değişiklik yapmak için Replace metodu kullanılır. Dönüş değeri string'tir.

 <StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf ">
    <Value Culture="" Target="None">$(DosyaAdi1)</Value>
 </StringReplace>

StringTrim

Nedir?

Bir script işleminin sonucunu string bir ifadeye çevirerek başındaki ya da sonundaki belirtilen karakterleri siler.

 <StringTrim TrimChar=" " Direction="Both">
  <Value Culture="" Target="None"> Ebiflow </Value>
 </StringTrim>

SubString

Nedir?

Bir script işleminin sonucunu string bir değere çevirerek belirli bir kısmını almaya yarar.

<SubString StartIndex="0" Length="3">
 	<Value Culture="" Target="None">Ebiflow</Value>
</SubString>

 • No labels