Bu başlık altında bulunan fonksiyonlar form verisini manipüle eden fonksiyonlardır. 

Contents

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümünü döner.

<Contents Name="/*/Person/Data/Template/Name" />

Count

Nedir?

Form Verisi içerisindeki belirlenen düğümleri sayar

	<Count>
		<![CDATA[/*/Person/Data/Template]]>
	</Count>

Delete

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümü siler.

<Delete Node="/*/Person/Data/Template" />
<Delete Node="/*/Person/Data/Template[1]" />

Evaluate

Nedir?

Form verisindeki bir düğümdeki veriyi almak için kullanılır. 

<Evaluate Target="None" Culture="">
	<![CDATA[/*/Düğüm1/düğüm2/DüğümN]]>
</Evaluate>

ForEach

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğümdeki tüm kayıtları tek tek dolaşır.

<ForEach Node="/*/Person/Data/Template">
	<Expressions />
</ForEach>

Insert

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümü ekler.

<Insert Into="/*/Person/Data">::/*/Person/Template</Insert>

Max

Nedir?

Form Verisi içerisindeki belirlenen düğümlerden seçilen bir alandaki en yüksek değerli düğümün verisini döner.

	<Max Target="Integer" Culture="">
		<![CDATA[/*/Person/Data/Template/Age]]>
	</Max>

Min

Nedir?

Form Verisi içerisindeki belirlenen düğümlerden seçilen bir alandaki en düşük değerli düğümün verisini döner.

	<Min Target="Integer" Culture="">
		<![CDATA[/*/Person/Data/Template/Age]]>
	</Min>

Select

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümünü seçer.

<Select Node="/*/Person/Data/Template/Age" Aggregation="None" />

Set

Nedir?

Script içerisinde işlenen verinin sonucunu hedef form verisi düğümüne yazar. Script içerisinde Value fonksiyonu ile bir değer alınabildiği gibi, daha karmaşık fonksiyonları da destekler.

<Set Node="/*/Düğüm1/Düğüm2/DüğümN">
	// Form verisine yazdırılacak veriyi döndürecek işlemler
</Set>

Sum

Nedir?

Form Verisi içerisindeki belirlenen düğümdeki verileri toplar.

	<Sum>
		<![CDATA[/*/Person/Data/Template]]>
	</Sum>

Transform

Nedir?

Transform verilen XPath sorgusu üzerinde XSLT çevrimi uygulayarak sonucunu verir

 <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
    <StyleSheet />
    <Arguments />
  </Transform>

 

  • No labels