Sistem içerisindeki akışları diğerlerinden izole etmek amacıyla kütüphaneleri kullanabilir, kütüphaneler üzerinde yetkilendirme yapabilirsiniz.

  • Kütüphaneler süreçleri gruplayarak izolasyon imkanı sağlar.
  • Aynı sunucuda birden fazla organizasyonun çalışmasına imkan verir.
  • Kullanıcıların erişimi için yetkilendirilebilir.
  • Sınırsız adette kütüphane tanımlanabilir.

 

 

 

  • No labels