EBIFlow sistemi içerisinde xpath, xml, xslt ve kendi içinde özelleşmiş fonksiyonlarını script tarafında nasıl kullanıldığı konusunda bu başlık altında inceleyebilirsiniz. Konu başlıkları aşağıdaki gibidir. 

  • No labels