Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part="Second">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>

...

Örnek sentaks a göre ilk Value tarih değerini tarih tipinde tutarken ikinci Value ise integer tipinde değer tutar.

Özellikler

...

 

Adı
Açıklama

Part

Birim Bölümü bu bölümde bildirilir.

AdÖzellik
SecondSaniye değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar
MinuteDakika değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar
HourSaat değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar
DayGün değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar
MonthAy değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar

...

Code Block
languagexml
titleSaat ekleme örneği
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part="Hour">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>

...


$(Result) tarih tipinde vir değerdir ve bu değer  /Production/User[1]/@LastLogin yolunda bulunan tarih değerine ikinci Value de bulunan 2 değerini Day(Gün) olarak eklenmesi ile elde edilen sonuç değerini tutar.

Code Block
languagexml
titleGün ekleme örneği
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part="Day">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>

...


$(Result) tarih tipinde vir değerdir ve bu değer  /Production/User[1]/@LastLogin yolunda bulunan tarih değerine ikinci Value de bulunan 2 değerini Month(Ay) olarak eklenmesi ile elde edilen sonuç değerini tutar..

Code Block
languagexml
titleAy ekleme örneği
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part="Month">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>

...