Script işlemlerinin karşılaştırılmasında ve döngüde işlenmesi ile ilgili işlemler temel algoritmik fonksiyonlar ile yapılır. 

And

Nedir?

Bir ya da daha fazla script işlemleri üzerinde mantıksal VE işlemi yapar,  True ya da False değeri geri döndürür. 

<And>
  <Expression/>
 </And>

Break

Nedir?

Döngüsel işlemlerde çıkış işlemi yapmak için kullanılır. 

<Break />

Equals

Nedir?

Karşılaştırma işlemleri için kullanılır. Aynı veri tipindeki 2 farklı değeri (string değer, node, değişken) karşılaştırarak True yada False değer üretir.

<Equals>
	<Expression/>
</Equals>

Greater

Nedir?

İki script işlemi karşılaştırmak için kullanılır.  Büyüklük ve eşitlik kontrolünü yaparak True ya da False değeri geri döndürür.

<Greater Equal="True">
  <Expression/>
</Greater>

If

Nedir?

Koşullu olarak belirlenen komutların çalıştırılmasını sağlar.

<If>
 <Then>
 <Condition>
  Koşul 1
 </Condition>
 <Perform>
  Yapılacak İşlemler
 </Perform>
 </Then>
 <Else>
 <Condition>
  Koşul 2
 </Condition>
 <Perform>
  Yapılacak İşlemler
 </Perform>
 </Else>
 ....
</If>

Is Empty

Nedir?

İçerisindeki komutun sonucunun boşluk olup olmadığını kontrol eder ve TrueFalse olarak sonuç değeri üretir. 

<IsEmpty>
	<Expression/>
</IsEmpty>

Less

Nedir?

İki script işlemi karşılaştırmak için kullanılır.  Küçüklük ve eşitlik kontrolünü yaparak True ya da False değeri geri döndürür

<Less Equal='True'>
  <Expression/>
</Less>

Not

Nedir?

Bir ya da daha fazla script işlemleri üzerinde mantıksal NOT işlemi yapar,  True ya da False değeri geri döndürür. 

 <Not>
  <Expression/>
 </Not>

Or

Nedir?

Bir ya da daha fazla script işlemleri üzerinde mantıksal veya (OR) işlemi yapar,  doğru(True) ya da yalnlış(False) değeri geri döndürür. 

<Or>
  <Expression/>
</Or>

SetVariable

Nedir?

Diğer script işlemlerinde kullanılmak üzere değişken yaratır.

<SetVariable Name="$(ConditionType)">
  <Value Culture="" Target="None">YLPT</Value>
</SetVariable>

Try

Nedir?

Modül adımlarında, web servis çağırıldığında veya veritabanına kayıt yapıldığında oluşan Exceptionları yakalar.  Exception oluştuğunda Exception bilgisine erişimine izin verir ve yapılacak işlemi belirtir.  

Try bölümünde veri tabanı kayıt, web servis çağırma gibi işlemler yapılır. Catch bölümünde Excepiton bilgisi okunur ve işlenir. 

Value

Nedir?

Verilen düz metin, değişken yada XPath sorgusunun değerini verir.

<Value Culture="" Target="None">Başlatan</Value>

While

Nedir?

Belirlene koşula göre bir döngü içerisinde komutları çalıştırır. Condition bölümünde verilen koşul(lar)a göre Perform bölümündeki script işlemlerini çalıştırır.

Not: While döngüsünde koşulların sonsuz döngüye girmemesi için dikkat edilmelidir. Gerekirse Break komutu ile belirli bir döngü sayısında While döngüsünden çıkılabilir.

 • No labels