Fonksiyon ile dosya PDF dosyaları oluşturulabilir. 

<FileCreate Id="" RelatedObjectId="$(WorkItemId)" Name="$(FileName)" ContentType="application/pdf" FilePath="/*/DosyaEkleri/Details" Node="." HeaderHtml="" FooterHtml="" Top="0" Bottom="0" Left="0" Right="0">
 <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
  <StyleSheet>
   <Value>$(HtmlTemplate)</Value>
  </StyleSheet>
  <Arguments />
 </Transform>
</FileCreate>Oluşturulan dosyada Encryption yapılacaksa aşağıdaki alandaki gibi EncryptionGroup özelliği eklenir. Aşağıdaki 2. görselde bulunan özellik açık olduğunda aşağıdaki fonksiyonda EncryptionGroup özelliği eklemesi zorunludur.


<FileCreate Id="" RelatedObjectId="$(WorkItemId)" Name="$(FileName)" ContentType="application/pdf" FilePath="/*/DosyaEkleri/Details" Node="." HeaderHtml="" FooterHtml="" Top="0" Bottom="0" Left="0" Right="0" EncryptionGroup="61E8F902-84D5-4172-BD44-288F60A6EEB1">
 <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
  <StyleSheet>
   <Value>$(HtmlTemplate)</Value>
  </StyleSheet>
  <Arguments />
 </Transform>
</FileCreate>

 • No labels