Nedir? 

Form verilerinin veri tabanı tablolarına yazılması için kullanılır

<SaveSchemaData Name="" Repository="">
	<Columns />
</SaveSchemaData>

Özellikler

 
Adı
Açıklama
 

Name

Ebiflow client üzerinden oluşturulmuş schema tablo adıdır
 

Repository

Repository adıdır

Örnekler

BTProjeBildirimRapor tablosuna özel sistem adım değişkenleri ve form verisi içeriisnden veriler kaydedilmektedir. 

 <SaveSchemaData Name="BTProjeBildirimRapor" Repository="">
  <Columns>
   <Column Name="Id">
    <Value Culture="" Target="None">$(InstanceId)</Value>
   </Column>
   <Column Name="FormNo">
    <Value Culture="" Target="None">$(InstanceNumber)</Value>
   </Column>
   <Column Name="WorkItemId">
    <Value Culture="" Target="None">$(WorkItemId)</Value>
   </Column>
   <Column Name="WorkItemName">
    <Value Culture="" Target="None">$(WorkItemName)</Value>
   </Column>
   <Column Name="Baslatan">
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Personel/IdentityKey/@display]]></Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="FormTarihi">
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Personel/Tarih]]></Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="TahminiProjeButcesi">
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/BTProjeBildirimMaddeleri/Data/Template[last()]/Aciklama]]></Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="Durum">
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Proje/Durum]]></Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="ProjeTipi">
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Proje/ProjeTipi]]></Evaluate>
   </Column>
  </Columns>
 </SaveSchemaData>

 

Ayrıca Bakınız

GetSchemaData

SetVariable

Set