İlgili adım için termin zamanını güncellemek için kullanılır. Termin tarihi geçtiğinde süreç seçilen Termin aksiyonu ile süreci ilerletir. 

<UpdateDeadline>
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateDeadline>

Örnekler

Aşağıdaki örnekte iş adımının iş öncesi scriptinde adımın ne zaman sonlanacağı bilgisini set ediyoruz. Örnekte o anki tarih değeri aldığımız için süreç mesai saatleri içerisinde anında seçilen Termin aksiyonu ile ilerleyecektir. 

<UpdateDeadline>
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateDeadline>

 

Matematiksel fonksiyonlar aracılığı ile de kullanılabilir.

<UpdateDeadline>
	<DateTimeAdd Part="Day">
      <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
      <Value Target="Integer">2</Value>
   	</DateTimeAdd>
</UpdateDeadline>

Termin işlemleri mesai saatleri içerisinde çalışmaktadır.

UpdateDeadline Itask kullanılırken Termin aksiyonu seçilmez ise süreç aksiyon seçilmediği için hata verecektir.

Ayrıca Bakınız

Value

DateTimeAdd