Tam sayı ve ondalık sayılarla ilgili matematiksel işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlayan fonksiyonlar kütüphanesidir. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, minimum, maximum ve yuvarlama işlemleri bu kütüphanenin fonksiyonlarındandır.