Nedir?

Tarih değerine ekleme işlemi yapar.

<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part"Second">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>
<Production>
  <User Name="Deniz" SurName="Kocaboğa" LastLogin="2008-04-28T18:00:00Z">205</User>
  <User Name="Ertan" SurName="Tike" LastLogin="2008-04-29T10:00:00Z">411</User>
 </Production>

Örnek sentaks a göre ilk Value tarih değerini tarih tipinde tutarken ikinci Value ise integer tipinde değer tutar.

Özellikler

 
Adı
Açıklama
 Part

Birim Bölümü bu bölümde bildirilir.

AdÖzellik
SecondSaniye değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar
MinuteDakika değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar
HourSaat değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar
DayGün değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar
MonthAy değerini belirtir ve ilgili tarihe saniye eklemesi yapar

Örnekler

$(Result) tarih tipinde bir değerdir ve bu değer  /Production/User[1]/@LastLogin yolunda bulunan tarih değerine ikinci Value de bulunan 2 değerini Minute(Dakika) olarak eklenmesi ile elde edilen sonuç değerini tutar.

<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part"Minute">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>


$(Result) tarih tipinde bir değerdir ve bu değer  /Production/User[1]/@LastLogin yolunda bulunan tarih değerine ikinci Value de bulunan 2 değerini Hour(Saat) olarak eklenmesi ile elde edilen sonuç değerini tutar. 

<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part"Hour">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>

 

$(Result) tarih tipinde vir değerdir ve bu değer  /Production/User[1]/@LastLogin yolunda bulunan tarih değerine ikinci Value de bulunan 2 değerini Day(Gün) olarak eklenmesi ile elde edilen sonuç değerini tutar.

<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part"Day">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>

 

$(Result) tarih tipinde vir değerdir ve bu değer  /Production/User[1]/@LastLogin yolunda bulunan tarih değerine ikinci Value de bulunan 2 değerini Month(Ay) olarak eklenmesi ile elde edilen sonuç değerini tutar..

<SetVariable Name="$(Result)">
  <DateTimeAdd Part"Month">
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Integer">2</Value>
  </DateTimeAdd>
</SetVariable>

Ayrıca Bakınız

Value