Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bat dosyaları komut çalıştıran dosya biçimleridir ve içerisinden bir çok işlemi tetikleyebiliyoruz ve bu işlemleri Task Schedular eventleri ile çağırarak tekrarlarlayan işlerden kurutlabiliriz veya event oluşturabiliriz. 

iisrestart
@Echo "%Date%" >>iisreset.log
iisreset >> iisreset.log
service_restart.bat
@Echo "%Date%" >>service_restart.log
net stop "Ebiflow3"  >> service_restart.log
net start "Ebiflow3"  >> service_restart.log
Sql çalıştırma
sqlcmd -S localhost -i "D:\UpdateUser.sql"

Ayrıca Bakınız

Log dosyaları için EBIFlow üzerinden e-posta gönderme işlemi

 

  • No labels