Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tekrar eden kayıtları silme - VKN si aynı olan kayıtları siler.
 <Group Description="Tekrar eden kayıtları sil">
  <Delete Node="/*/Liste/Data/Template[VKN=preceding::VKN]" />
 </Group>

 

Süreç içerisinde listelenmiş birden çok satırdaki alanı tek bir satırda göstermek amacı ile ekleme yaparken aynı isimde olanları belirlemek için xpath contains özelliği kullanılabilir. 

Contains ve string-length kullanımı
 <ForEach Node="/*/FirmaBilgileri/Liste/Sablon[@guid!='{00000000-0000-0000-0000-000000000000}' ]">
  <If>
   <Then>
    <Condition>
     <Not>
      <Value Culture="" Target="None">eval::contains(/*/FormBilgileri/FirmaAd,FirmaAdi)</Value>
     </Not>
    </Condition>
    <Perform>
     <Set Node="/*/FormBilgileri/FirmaAd">
      <StringConcat>
       <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/FormBilgileri/FirmaAd]]></Evaluate>
       <Value Culture="" Target="None">-</Value>
       <Value Culture="" Target="None">eval::./FirmaAdi</Value>
      </StringConcat>
     </Set>
    </Perform>
   </Then>
  </If>
 </ForEach>
 <SetVariable Name="$(firstLength)">
  <Math Operator="Subtract">
   <Value Culture="" Target="None">eval::string-length(/*/FormBilgileri/FirmaAd)</Value>
   <Value Culture="" Target="Integer">1</Value>
  </Math>
 </SetVariable>
 <Set Node="/*/FormBilgileri/FirmaAd">
  <SubString StartIndex="1" Length="$(firstLength)">
   <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/FormBilgileri/FirmaAd]]></Evaluate>
  </SubString>
 </Set>
preceding-sibling kullanımı
    <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)">
     <Value />
    </SetVariable>
    <ForEach Node="/*/processingInfo/workItem[not(completedBy = preceding-sibling::workItem/completedBy)]">
     <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)">
  		<Value Culture="" Target="None">eval::concat('$(Bilgilendirilecekler)', completedBy, ';')</Value>
     </SetVariable>
    </ForEach>
    <SetVariable Name="$(length)">
     <Math Operator="Subtract">
      <Math Operator="Multiply">
       <Evaluate Target="None" Culture="">count(/*/processingInfo/workItem[not(completedBy = preceding-sibling::workItem/completedBy)])</Evaluate>
       <Value>37</Value>
      </Math>
      <Value>1</Value>
     </Math>
    </SetVariable>
    <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)">
			<Value Culture="" Target="None">eval::substring('$(Bilgilendirilecekler)',0,'$(length)')</Value>

    </SetVariable>
    <Value>$(Bilgilendirilecekler)</Value>
floor ve div ile bölme işlemi kullanımı
 <Set Node="Sure/Gun">
  <Evaluate Target="Decimal" Culture=""><![CDATA[floor(Sure/Saat div 24)]]></Evaluate>
 </Set>
Bölüm sonrası kalanı alma - mod
 <Set Node="Sure/Saat">
  <Evaluate Target="Decimal" Culture=""><![CDATA[Sure/Saat mod 24]]></Evaluate>
 </Set>
 • No labels