Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Log, source ve event id girdikten sonra EBIFlow’da schMailerQue ‘ya insert eden bir sql scripti ile kendine veya istediğin kişilere mail gönderebilirsin.

 

 

 

mailGonder.Bat Dosyası içeriği ;
@ECHO %date% %time% >> HRErrorEmailLog-%date%.txt
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -d EBIFlow -E -i "C:\Backups\HRErrorEmailLog.sql" >> HRErrorEmailLog-%date%.txt
@ECHO ===================================================== >> HRErrorEmailLog-%date%.txt


HRErrorEmailLog.sql
içeriğine schMailerQue tablosuna insert eden bir sql sorgusu yazman yeterli.

 

Ayrıca Bakınız 

Bat dosyası ile IIS Reset - Windows Reset veya SQL Çağırma ve Loglama

  • No labels