Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yılın ilk tarihi

Yılın ilk gününün 1 Ocak olduğunu biliyoruz ancak yılını ve ilk saat bilgileri ile özelleştirerek birleştirmek gerekiyor. Bu çalışmayı yaparken StringConcat fonksiyonunu kullanıyoruz. 

Yılın ilk tarihi ve özelleştirilmiş tarih
 <SetVariable Name="$(FirstDateOfTheYear)">
  <StringConcat>
   <DateTimePart Part="Year">
    <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
   </DateTimePart>
   <Value Culture="" Target="None">-01-01T14:00:00Z</Value>
  </StringConcat>
 </SetVariable>

 

Haftanın günü ve kaçıncı günde olduğumuzu bulma

Hangi günde olduğumuzu DateTimePart fonksiyonu ile bulabiliyoruz. ardından If koşulları yardımı ile kaçıncı günde olduğumuzu hesaplıyoruz. 

Haftanın günü ve kaçıncı günde olduğumuzu bulma yöntemi
 <SetVariable Name="$(KacinciGun)">
  <Value Culture="" Target="None">0</Value>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(DayOfWeek)">
  <DateTimePart Part="DayOfWeek">
   <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
  </DateTimePart>
 </SetVariable>
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="None">$(DayOfWeek)</Value>
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Tuesday]]></Value>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(KacinciGun)">
     <Value Culture="" Target="None">1</Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Then>
  <Else>
   <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="None">$(DayOfWeek)</Value>
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Wednesday]]></Value>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(KacinciGun)">
     <Value Culture="" Target="None">2</Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
  <Else>
   <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="None">$(DayOfWeek)</Value>
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Thursday]]></Value>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(KacinciGun)">
     <Value Culture="" Target="None">3</Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
  <Else>
   <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="None">$(DayOfWeek)</Value>
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Friday]]></Value>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(KacinciGun)">
     <Value Culture="" Target="None">4</Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
  <Else>
   <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="None">$(DayOfWeek)</Value>
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Saturday]]></Value>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(KacinciGun)">
     <Value Culture="" Target="None">5</Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
  <Else>
   <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="None">$(DayOfWeek)</Value>
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Sunday]]></Value>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(KacinciGun)">
     <Value Culture="" Target="None">6</Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
 </If>

 

Bulunan haftanın ilk gününün ve son gününün tarihini bulma

üst bölümdeki örnekle $(KacinciGun) alanı ile bulunduğumuz günün haftadaki yerini bulduk. Bunu var olan gün ile aşağıdaki fonksiyonlarla tarihlere getirebiliriz. 

İlk Güne ve Son güne ulaşma
 <SetVariable Name="$(LastDateOfTheWeek)">
  <DateTimeAdd Part="Day">
   <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
   <Math Operator="Subtract">
    <Value Culture="" Target="None">6</Value>
    <Value Culture="" Target="None">$(KacinciGun)</Value>
   </Math>
  </DateTimeAdd>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(FirstDateOfTheWeek)">
  <DateTimeAdd Part="Day">
   <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
   <Math Operator="Multiply">
    <Value Culture="" Target="None">-1</Value>
    <Value Culture="" Target="None">$(KacinciGun)</Value>
   </Math>
  </DateTimeAdd>
 </SetVariable>

Haftanın ilk günü değerini özelleşmiş saatlere göre ayarlama

Haftanın gününü parçalayarak string işlemleri ile bir araya getirebiliyoruz. 

özelleştirme Örneği
 <SetVariable Name="$(FirstDateOfTheWeek)">
  <StringConcat>
   <DateTimePart Part="Year">
    <Value Culture="" Target="Date">$(FirstDateOfTheWeek)</Value>
   </DateTimePart>
   <Value Culture="" Target="None">-</Value>
   <StringPadding TotalWidth="2" PaddingChar="0" Direction="Left">
    <DateTimePart Part="Month">
     <Value Culture="" Target="Date">$(FirstDateOfTheWeek)</Value>
    </DateTimePart>
   </StringPadding>
   <Value Culture="" Target="None">-</Value>
   <StringPadding TotalWidth="2" PaddingChar="0" Direction="Left">
    <DateTimePart Part="Day">
     <Value Culture="" Target="Date">$(FirstDateOfTheWeek)</Value>
    </DateTimePart>
   </StringPadding>
   <Value Culture="" Target="None">T23:59:59Z</Value>
  </StringConcat>
 </SetVariable >

Ayrıca Bakınız

DateTimePart

StringPadding

StringConcat

 • No labels