Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Form üzerinde checkboxı radiobutton seçim gibi kullanmak isterseniz, aşağıdaki örneği kullanarak yapabilirsiniz. Başlangıç için tüm form verilerimizi false veriyoruz.

Örnek Form verisi

Örnek Form üzerindeki alanlar

Aşağıdaki kod bloğunun bir metot içerisinde dahil ederek daha sonrada form scriptinde çağırmanız yeterlidir.

 

Örnek Sentaks
<Script Name="">
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <NotEquals>
     <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[Checkbox/Uygundur]]></Evaluate>
     <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[Checkbox/TempUygun]]></Evaluate>
    </NotEquals>
   </Condition>
   <Perform>
    <Set Node="Checkbox/TempUygun">
     <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[Checkbox/Uygundur]]></Evaluate>
    </Set>
    <If>
     <Then>
      <Condition>
       <Evaluate Target="Bool" Culture=""><![CDATA[Checkbox/Uygundur]]></Evaluate>
      </Condition>
      <Perform>
       <Set Node="Checkbox/UygunDegildir">
        <Value Culture="" Target="None">false</Value>
       </Set>
       <Set Node="Checkbox/TempUygundegil">
        <Value Culture="" Target="None">false</Value>
       </Set>
      </Perform>
     </Then>
    </If>
   </Perform>
  </Then>
 </If>
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <NotEquals>
     <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[Checkbox/UygunDegildir]]></Evaluate>
     <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[Checkbox/TempUygundegil]]></Evaluate>
    </NotEquals>
   </Condition>
   <Perform>
    <Set Node="Checkbox/TempUygundegil">
     <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[Checkbox/UygunDegildir]]></Evaluate>
    </Set>
    <If>
     <Then>
      <Condition>
       <Evaluate Target="Bool" Culture=""><![CDATA[Checkbox/UygunDegildir]]></Evaluate>
      </Condition>
      <Perform>
       <Set Node="Checkbox/Uygundur">
        <Value Culture="" Target="None">false</Value>
       </Set>
       <Set Node="Checkbox/TempUygun">
        <Value Culture="" Target="None">false</Value>
       </Set>
      </Perform>
     </Then>
    </If>
   </Perform>
  </Then>
 </If>
</Script>
Örnek form verisi
<formData>
	 <Checkbox>
  <Uygundur>false</Uygundur>
  <UygunDegildir>false</UygunDegildir>
  <TempUygun>false</TempUygun>
  <TempUygundegil>false</TempUygundegil>
 </Checkbox>
</formData>

 

 

 • No labels