Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
<Project Name="">
 <SetVariable Name="$(editingRow)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::/*/SiparisNedeni/Data/@editingRow</Value>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(Kod)">
  <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[.]]></Evaluate>
 </SetVariable>
 <NotEquals>
  <Count><![CDATA[/*/SiparisNedeni/Data/Template[Kod='$(Kod)' and @guid!='$(editingRow)']]]></Count>
  <Value Culture="" Target="Integer">0</Value>
 </NotEquals>
</Project>
Boş guid değerleri
00000000-0000-0000-0000-000000000000
FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
@guid!='{00000000-0000-0000-0000-000000000000}'
CDATA Değerleri
<![CDATA[00000000-0000-0000-0000-000000000000]]>
<![CDATA[Banka/Id]]>
<![CDATA[0]]>

Hatırlatıcı ve Termin zaman formatı

Hatırlatıcı ve Termin bölümlerinde değerşerin zaman formatı G.Saat:Dakika:Saniye şeklindedir. örn 3 gün 6 saat 15 dakika sonra termin için 3.06:15:00

Group ile yorum ekleme
<Group Description="Baslatan personel">
</Group>

<Group Description="Comment"/>

Rapor için link formatı

Alan İsimleri : FormNo,WorkItemId
Format : {0}
Hyperlink Format : ~/WorkItem/{1}.aspx

İnput Butonu Örnekleri

Örnek buton input formatı(Klasik Css)

<input type="button" id="btnSave" onclick="javascript:__doPostBack('btnSave', 'OnClick')" value="Ciroyu Yenile"/>


<input type="button" name="btnLoad" id="btnLoad123" type="submit" value="Load" onclick="javascript:setTimeout('__doPostBack(\'btnLoad123\',\'\')', 0)" class="customBtnStyle"></input>


<input type="button" style="padding:9px 13px 10px !important; font-size: 15px !important;background-color: #F17022;font-weight: bold; color: #ffffff; border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; text-align: left; border: 1px solid #F36C8C;cursor: pointer;box-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5) inset;" name="btnLoad" id="btnLoad123" type="submit" value="Sorgula" onclick="javascript:setTimeout('__doPostBack(\'btnLoad123\',\'\')', 0)" class="customBtnStyle"></input>


Örnek buton input formatı - (Custom Style)

Bu input butonu aynı ilgili html i popup olarak açar ve içerisine css dosyasını referans olarak verir.

<input type="button" style="padding: 10px 20px 11px !important;font-size: 16px !important;background-color: #F17022;font-weight: bold;

color: #ffffff; border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border: 1px solid #F36C8C;cursor: pointer;box-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5) inset;" name="btnPrint" value="Sorgula" onclick="javascript:var printContents = document.getElementById('printBody').innerHTML; var popupWin = window.open('', '_blank', 'width=800,height=800'); popupWin.document.open(); popupWin.document.write('<html><head><link rel=stylesheet href=assets/app/css/main4.css></head><body onload=window.print()>' + printContents.replace('none', 'block') + '</body></html>'); popupWin.document.close();" class="customBtnStyle"></input>


Dosya için form üzerinde link verme

=concat('<br><br>Değerlendirme kriterleri detayı için <a href=FileAttachment/',DosyaId,'.aspx>buraya</a> tıklayınız.')

=concat('<a href=FileAttachment/',DosyaId,'.aspx>',Aciklama,'-',DosyaAd,'</a>')

<table style="width:100%;"><tr><td style='width:28%;'>Dosya</td><td style='width:28%;'>Tarih</td><td style='width:23%;'>Dosya Sahibi</td><td style='width:23%;'>Versiyon</td></tr></table>

Farklı bir sürece form üzerinden link verme

=concat('<a href="index.html#/form/',WorkItemId,'" target="_blank">',FormNo,'</a>')

fix.css de aksiyon butonu kaybetme

.process-bar .btn {display:none;}

IsNumber Özelliği

     <Evaluate Target="Bool" Culture=""><![CDATA[number('$(Variable)') = number('$(Variable)')]]></Evaluate>

ebi:format-date
 <Set Node="/*/SeyahatRotasi/Data/Template[1]/BaslangicTarihi/@display">
  <Value Culture="" Target="None">eval::ebi:format-date(/*/SeyahatRotasi/Data/Template[1]/BaslangicTarihi,"dd/MM/yy")</Value>
 </Set>
Yeniden Eklemeyi Önle - Doğrulama Kuralı
<Project Name="">
 <SetVariable Name="$(Kod)">
  <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[.]]></Evaluate>
 </SetVariable>
 <NotEquals>
  <Count><![CDATA[/*/IK_Tanimlamalar/Data/Template[Kod='$(Kod)' and @guid!='{00000000-0000-0000-0000-000000000000}']]]></Count>
  <Value Culture="" Target="Integer">0</Value>
 </NotEquals>
</Project>
Çoklu Satır Editörü Filtre Özelliğinin Kullanımı
/*/Monrol_VisUP_Sorular/Data/Template[@guid=/*/Monrol_VisUP_Sorular/Data/@editingRow]/Bolum
Kimde Beklediğini Hesapla
 <SetVariable Name="$(AssignedCount)">
  <GetProperty Member="Length">
   <Value Culture="" Target="None">$(AssignedUsers)</Value>
  </GetProperty>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(UserList)">
  <Value Culture="" Target="None" />
 </SetVariable>
 <For Start="0" End="$(AssignedCount)" Iterator="1">
  <SetVariable Name="$(UserList)">
   <StringConcat>
    <Value Culture="" Target="None">$(UserList)</Value>
    <GetProperty Member="Name">
     <Value Culture="" Target="None">$(AssignedUsers)[$(Index)]</Value>
    </GetProperty>
    <Value Culture="" Target="None">;</Value>
   </StringConcat>
  </SetVariable>
 </For>
 <SetVariable Name="$(UserList)">
  <StringTrim TrimChar=";" Direction="Both">
   <Value Culture="" Target="None">$(UserList)</Value>
  </StringTrim>
 </SetVariable>
 <Value Culture="" Target="None">$(UserList)</Value>
Listede aynı veri var validasyonu (Aktifliğe göre)
<Project Name="">
	<SetVariable Name="$(Kod)">
		<Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[.]]></Evaluate>
	</SetVariable>
	<Greater Equal="False">
		<Count><![CDATA[/*/MasrafYerleri/Data/Template[Kod='$(Kod)' and Aktif='true' and @guid!=/*/MasrafYerleri/Data/@editingRow]]]></Count>
		<Value Culture="" Target="Integer">0</Value>
	</Greater>
</Project>
 • No labels