Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Boş guid değerleri
00000000-0000-0000-0000-000000000000
FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
@guid!='{00000000-0000-0000-0000-000000000000}'
CDATA Değerleri
<![CDATA[00000000-0000-0000-0000-000000000000]]>
<![CDATA[Banka/Id]]>
<![CDATA[0]]>

Hatırlatıcı ve Termin zaman formatı

Hatırlatıcı ve Termin bölümlerinde değerşerin zaman formatı G.Saat:Dakika:Saniye şeklindedir. örn 3 gün 6 saat 15 dakika sonra termin için 3.06:15:00

Group ile yorum ekleme
<Group Description="Baslatan personel">
</Group>

<Group Description="Comment"/>

Rapor için link formatı

Alan İsimleri : FormNo,WorkItemId
Format : {0}
Hyperlink Format : ~/WorkItem/{1}.aspx

  • No labels