Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bu gibi işlemleri yamak için yeni methodlar yapmak kullanım ve değişiklik konusunda daha pratik bir çözüm olduğunu CreateGuid fonksiyonumuz aşağıdaki gibidir. 

Burada gelen referans değeri F ile doldurarak sağdan sola dayanacak biçimde oluşturuyoruz. 

CreateGuid
  <SetVariable Name="$(Result)">
  <StringPadding TotalWidth="32" PaddingChar="F" Direction="Left">
   <Value Culture="" Target="None">$(ReferansDeger)</Value>
  </StringPadding>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(Result)">
  <StringConcat>
   <SubString StartIndex="0" Length="8">
    <Value Culture="" Target="None">$(Result)</Value>
   </SubString>
   <Value Culture="" Target="None">-</Value>
   <SubString StartIndex="8" Length="4">
    <Value Culture="" Target="None">$(Result)</Value>
   </SubString>
   <Value Culture="" Target="None">-</Value>
   <SubString StartIndex="12" Length="4">
    <Value Culture="" Target="None">$(Result)</Value>
   </SubString>
   <Value Culture="" Target="None">-</Value>
   <SubString StartIndex="16" Length="4">
    <Value Culture="" Target="None">$(Result)</Value>
   </SubString>
   <Value Culture="" Target="None">-</Value>
   <SubString StartIndex="20" Length="12">
    <Value Culture="" Target="None">$(Result)</Value>
   </SubString>
  </StringConcat>
 </SetVariable>
 <Value Culture="" Target="None">$(Result)</Value>

 

Bu fonksiyonu kullanırken ReferansDeger-i dışardan gönderiyoruz bu değere göre unique guid oluşturuyor ve test yoluna yazıyor. 

CreateGuid methodu kullanımı
 <Set Node="TEST">
  <CallImportedProject Name="CreateGuid" Node="">
   <Parameter Name="ReferansDeger">
    <Value Culture="" Target="None">12</Value>
   </Parameter>
  </CallImportedProject>
 </Set>

 

Ayrıca Bakınız

CalImportedProject / Fonksiyon Script Çağırma

Set

SetVariable

 • No labels