Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Sistem içerisindeki akışları diğerlerinden izole etmek amacıyla kütüphaneleri kullanabilir, kütüphaneler üzerinde yetkilendirme yapabilirsiniz.

 

Figür 5: Kütüphane görünümü

Süreçler

Süreçler üzerinde farklı versiyonları tutabilir, aktif akışın dışında aynı anda yeni versiyonun geliştirmesini yapabilirsiniz. Grafiksel süreç tasarımı aracı süreç grafiğini kendisi oluşturarak size kolaylık sağlar. Siz çizim yapmakla uğraşmazsınız. Süreç içerisindeki adımlarda betimleme (script) yazarak özelleştirme yapabilirsiniz. Script’ler içerisinde “.Net”’de geliştirdiğiniz kodları çağırabilirsiniz.

Organizasyonunuza bağlı çalışan süreç tabanlı roller tanımlayabilir veya şablon rollerden yararlanabilirsiniz.

Süreç üzerindeki adımlarda bilgilendirme mesajlarını belirleyebilir, bekleyen işler için hatırlatma mesajları gönderebilirsiniz.

“Xml” tabanlı form verisi ile limitsiz alan tanımlayabilir ve esnek formlar tasarlayabilirsiniz.

Size gönderilen iş akışlarını gelişmiş kriterlere göre farklı kullanıcılara otomatik delege edilmesini sağlayabilirsiniz.

EBIFlow ’da süreçler 4 kavram üzerine kuruludur:

·         Adım: Süreç üzerindeki adımları ifade eder. Her adım için görevleri, insanlar, web servisleri ya da robot işlemler tamamlayabilir.

·         Rol: Süreç içerisindeki görevi kimin yapacağının tarifidir. Organizasyon veri tabanı ile bütünleşmiş çalışır.

·         İşlem: Adım üzerinde yapılacak işlemi tarif eder.

 

·         Rota: Seçilen işleme göre akışı yönlendirir.

 

  • No labels