Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

EBIDocs kullanarak hem standart arama alanlarında hem de kendi oluşturduğunuz şablon alanlarında detaylı arama yapabilirsiniz. 

 

Burada birkaç basit örnekle çalışma mantığını açıklayalım:


CreateDate:20161130: Oluşturma tarihi 30.11.2016 olan dokümanları arar.

CreateDate:201611*: Genel olarak yıldız kullanırsanız içinde o ifadenin geçtiği kısımlar aranmış olur. Bu örnekte olduğu gibi 2016 yılının 11. ayına ait dokümanlar gelir.

CreateDate:*11*: Burada ise içerisinde 11 geçen tüm tarihler aranmış olur.

CreateDate:20161130 AND Name:EB* : Bu örnekte oluşturma tarihi 30.11.2016 olan VE doküman adı EB ile başlayan tüm dokümanlar getirilir.

CreateDate:20161130 OR Name:EB* : Bu örnekte oluşturma tarihi 30.11.2016 olan YA DA doküman adı EB ile başlayan tüm dokümanlar getirilir.

CreateDate:[20161130 TO 20161230]: Oluşturma tarihi 30.11.2016 ve 30.12.2016 tarihi arasında olan kayıtlar getirilir.

Arama altyapısı olarak Lucene teknolojisi kullandığımızdan şuradaki kuralları kullanarak arama kriterlerinizi daha da geliştirebilirsiniz.

  • No labels