Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Web.config içerisindeki clientconfig alanı içerisindeki alanlar ile web arayüzündeki konfigirasyonları sağlayabilirsiniz.

 • winauth : Ebiflow’a windows authentication ile login olmayı sağlar. Default değeri : false
 • pingtimer: Formun açılmasıyla birlikte belirtilen zaman aralığında ping atar, böylece form açık durduğu sürece, kişi üzerinde kilitli durumda kalır. Default değeri : 60 saniye
 • checkdomain: Login ekranında bulunan listelerdeki domainlerin gözüküp, gözükmemesini sağlar. Default değeri: true
 • profileUpload: Bu parametre şuan için kullanılmamaktadır. Profil fotoğrafınızı güncellemek için kullanılır.
 • updateToken : Ebiflow’a login işlemi ile alınan token’ın geçerlilik süresini uzatır, böylece kullanıcı bu zaman içinde Ebiflow kullanmazsa bile logoff olmaz. Default değeri : 5 dakika
 • loginMenuDef : Kullanıcı adı ve şifre ile login olabilmeyi sağlar. Default değeri: true
 • loginMenuMobile : Mobil imza ile login olabilmeyi sağlar. Default değeri: false
 • loginMenuSign: E-imza ile login olabilmeyi sağlar. Default değeri: false
 • loginMenuMessage : Sms ile login olabilmeyi sağlar. Default değeri: false
 • lgnwurl: Dışarıdan gelen linkler (mailden vb. ) ile login olabilmeyi sağlar. Login olacak kişi link üzerinde auth=? Querystring’inde bulunan değere göre belirlenir. Default değeri: false ,Bu parametre false ise, auth=? Querystring’indeki değer gözardı edilir, ve kişi otomatik olarak Windows authentication ile login olur.
 • domainNames: Login ekranında bulunan domain listesindeki domain isimlerini gösterir. Bu listenin gözükmesi için checkdomain parametresinin true olması gereklidir. Örnek yazım şekli: domainNames="DEMOSIRKET,DEMOSIRKET2"
 • parametertabOn: Ebiflow’da bulunan parametre tabının gözüküp gözükmemesini sağlar. Default değeri: false
 • newworklisttabOn: Ebiflow’da bulunan iş listesi tabının gözüküp gözükmemesini sağlar. Bu listesi şu an için medical park için yapılmıştır ve Default değeri: false
 • witemscount : Bekleyen iş listesindeki maximum kayıt sayısını belirler. Default değeri : 500
 • transfertype : Ebiflow’da bir işi transfer etmek için kişi seçilmek istendiğinde , liste içinde gelen kişinin, diğer bilgilerinin de gösterilmesini sağlar. 
 • buildversion: Build öncesi yapılan geliştirmelerin, sonrasında herhangi bir cachleme sorunuyla karşılaşılmaması için , build numarasının bu parametreye yazılması gereklidir.
 • smartBanner : Mobil için kullanılan parametredir. Mobil cihazlarda kullanıcıyı , mobil uygulamayı kullanabileceğini bildirmek amacıyla banner’in gösterilmesi sağlar: Default değeri: off
 • logintype : SSO giriş tipinin aktif olmasını sağlayan parametredir. Default değeri yoktur. 
 • managerTab : Ekibimin işlerinin görüntülendiği tabın gözüküp gözükmemesini sağlar. Default değeri:None. Kullanılabilinen değerler = "level1" veya "level2"

 

Örnek Kullanım
<ebiflow>
  <clientconfig winauth="false" pingtimer="60" checkdomain="false" profileUpload="true" updateToken="300000" loginMenuDef="false" loginMenuMobile="false" loginMenuSign="false" loginMenuMessage="false" lgnwurl="true" domainNames="DEMOSIRKET,DEMOSIRKET2" parametertabOn="false" newworklisttabOn="false" witemscount="250" transfertype="0" buildversion ="18216" smartBanner="on" logintype="sso" managerTab="level1"/>
 ....
</ebiflow>

authCode  

 

<logon enableImpersonation="false">
<userPassword logonProvider="Organization2" authCode="422" />
<otp />
<twoFactor />
<mobileSignature />
</logon>

authCode  = Sistemin menülerdeki yetki düzeyinin ayarlanmasını sağlar. 422 numarası tüm yetki düzeyini sisteme verir. 

 

Web config parametreleri

 • No labels