Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EBIFlow SAP tarafına web servis yerine doğrudan BAPI aracılığı ile SAP fonksiyonlarına bağlandığında ve bu bağlantı sadece 32bit de çalıştığı için böyle bir dll hatası alınıyor. Çözümü için IIS pool üzerinde aşağıdaki düzenlemenin yapılması gerekiyor. 

 

 

  • No labels