Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • İş akışı başlatıldığında kullanıcının seçmiş olduğu sıralama gelmiyordu, sürekli tarihe göre sıralama yapıyordu düzeltildi.
  • TwoFactorLogin - Redirecting to two factor password change based on security profile
  • Adding Captcha to Login Page
  • Fixing security risk of ASP.NET error codes
  • İmzala gönder ana sayfa giriş yap bölümü ve Mobil imza ile giriş bölümüne MSCaptcha entegrasyonu için düzenleme yapıldı.
  • No labels