Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Nedir ?

Süreçleri gruplayarak izolasyon yapılmasını sağlar.

 

Avantajları

•Aynı sunucuda birden fazla organizasyonun çalışmasına imkan verir.
•Kullanıcıların erişimi için yetkilendirilebilir.
•Sınırsız adette kütüphane tanımlanabilir.

 

  • No labels