Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Yardım Menüsü üst menü çubuğun en sağ köşesinde yer almaktadır. Yardım almak istediğiniz pencere önce açılarak, ardından Yarım butonuna basılarak ilgili sayfalar hakkında bilgiler alabilir kullanım hakkında içerikler bulabilirsiniz.

Dokümanı ve kullanım videomuzu inceleyebilirsiniz.

 

 

  • No labels