Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seçim listesinde belirli sayıda elemandan fazla gösterim, arama yapmak formun yüklemesinde yavaşlamasına neden olur. Yüzden veya binden fazla olan listelerde açılan liste değil, seçim listesi kullanılır. Seçim listesi formda seçildiğinde yeni bir pop-up dialog penceresi açılır.

Seçilen sütunlara göre diaolog penceresinde bilgiler listelenir.

3 çeşit seçim listesi mevcuttur: Bunlardan en sık tercih edilen veritabanı seçim listesidir.

  1. Seçim listesi
  2. Veritabanı seçim listesi
  3. XML seçim listesi

Örneğin binlerce sağlık kurum listelemek ve listede arama yapmak için veritabanı seçim listesi kullanılır.

Formda ilgili kontrol alanın şema/tablosu, değer ve görüntüleme kolonları seçilir.

 

 

Eşleme yapılacak diğer alanlar/kolonlar ve form nodeları seçilir:

 

Açılan pencerede görüntülenecek kolonlar seçilir:

 

Örnek form görüntüsü:

Kurum seçimi için aram butonu tıklanır ve pencere açılır:

 

Arama kriteri girilerek arama yapılı ve istenen eleman seçilir. Ana forma seçilen bilgi ve bağlantılı bilgiler gelir.

 

  • No labels