Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veritabanı açılan listede bir değer/eleman seçildiğinde bu değerin satırındaki  tüm kolonlar formdaki diğer alanlar ile eşleştirilir. Tablodaki verilerin bir kısmı filtrelenerek gösterilebilir. İstenen kolona göre sıralama yapılabilir. Seçiniz ya da boş değer listeye eklenebilir.

Öncelikle formda bir kontrol seçilir ve tipi Veritabanı açılan liste veya XML açılan liste seçilir.  Akabinde menüden Özellikler seçilir ve açılan pencerede ayar yapılır.

Form tasarımı

Form veri tasarımı:

Veri eşleme için, tablodaki kolonun formdaki hangi node'a karşılık geldiği seçilir. 

 

Filtreleme yapmak için tablodaki kolonun değeri koşula bağlı olarak belirlenir.

 

Sıralama yamak için tablodaki kolon seçilir: Sıralama azalandan artana göredir.

 

  • No labels