Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Öncelikle form tasarımında birbirine bağlı olacak alanlar eklenir. Örnekte ülke ve şehir alanları eklenmiştir. Ülke seçimi yapıldığında şehirler seçilen ülkeye göre filtrelenir. 3 tip açılan liste mevcuttur:

  1. Açılan liste: Listenin verileri kontrol alanında tanımlanır. (Filtre özelliği yoktur, basit listeleme yapar)
  2. Veri tabanı açılan liste: Liste verileri veri tabanındaki bir tablodan gelir. (Filtreleme mevcuttur.)
  3. XML üzerinde açılan liste: Liste verileri form verisindeki xml node'lardan gelir.  (Filtreleme mevcuttur.)

Şimdi listede yer alacak değerler ve görüntülenecek alanlar eklenir. XML açılan listede filtre özelliği yoktur.

Ülke kontrolünü özellikler penceresi açılır ve ilgili tabloya ve ilgili kolonlara bağlanır.

 

Akabinde Şehir kontrolünün filtresi ayarlanır. Filtre alanı tablodaki kolon ismidir, değeri form verisindeki //Ulke alanından gelir. Burada koşul eşitlik koşuludur. Diğer koşullar: Like, Küçük,büyük, farklılık, vb.

Böylece Şehir listesinde ülke listesinde seçilen ülkenin şehirleri listelenir.

  • No labels