Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebiflow'da form içeriği kolay ve hızlı bir şekilde tasarlanabilir. 

Bir süreçte, farklı adımlarda, farklı formlar kullanılabilir.

Yeni bir form oluşturmak için Client arayüzünden "Süreçler" bölümünde, düzenleme yapılacak süreç seçilir.

Açılan ekranda, sol menüden Formlar bölümüne "Yeni" işlemi seçilerek yeni bir form eklenir.

Sürükle Bırak özelliği kullanılarak, sağ menüdeki kontrollerden birini forma kolaylıkla eklenebilir.

Her bir kontrolün üzerine tıklayarak, sağ bölümdeki özellikleri ayarlanabilir.

Üst menüdeki Kopyala seçeneği kullanılarak, istenilen bölüm kopyalanabilir.

  • No labels