Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebiflow süreçlerinde debug yapabilmek için öncelikle süreç hangi adımda ise, o adımın WorkItemId'sine ihtiyaç duyulur.

WorkItemId'yi iki yolla bulabiliriz:

  1. Yol: Sayfanın url'ine bakılır:
  2. Database'den o forma ait, workitem listesi sorgulanır.

Client ekranında süreç açılır.

Sürecin hangi metodunda Debug yapılacak ise, o metod açılır.

Metodun kod editörü kısmına WorkItemId yazılır ve "Yükle" işlemi seçilir.

"Step Info" ile xml kodu debug edilir. Her işlemin sonucu alt menüdeki İşlem sonucu bölümünde görüntülenir.

  • No labels