Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Süreç oluşturduktan sonra oluşturulan süreç alanı sağ tıklanarak İçeri Al alanı tıklanır. Tıklama işleminden sonra uzantısı (process) olan süreç seçilerek. Versiyon numarası girilip Tamam alanı tıklanarak Süreç İçe Aktarma işlemi tamamlanır. 

   

Süreç Dışa Aktarma işlemi için aktarmak istediğiniz Süreç sağ tıklanarak İçeri Al alanı tıklanır. Açılan Pencerede  -- alanı tıklanarak sürecin bilgisayarınızda nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz. Şema Listesi alanında ise sürecinizde kullanılan tablolar gösterilir. Hangi tabloyu dışarıya almak veya dışarıya verisiyle almak isterseniz liste seçeneği ile seçerek işleminizi yapabilirsiniz. Hepsine Uygula butonu ile tüm tablolarınıza tek seferde işlem yapabilirsiniz. Tamam alanı tıklanarak Süreç Dışa Aktarma işlemi tamamlanır. 

 

 

  • No labels