Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çoklu satır ekleme editörünü kullanarak, birden fazla kaydı listeye ekleyebiliriz. Bazı durumlarda bir data template 'in başka bir data template'e kopyalanmasını isteyebiliriz.

Örnek olarak aşağıdaki Tanımlamalar nodunda yer alan Personel sorumlusunun görüntüleyeceği işlemleri, altakış altındaki Tanımlamalar noduna manuel ekleyeceğiz.

 

Bu işlem için Select özelliğini kullanacağız. select ile template'teki elemanlar arasında istenilen filtreleme ile seçim yapılabilir.

Sentaks
 <Select Node="/*/Tanimlamalar/Data/Template[PersonelGoruntulesin='true']" Aggregation="None" />

Seçilen node'ları bir değişkene atıyoruz.

Örnek
 <SetVariable Name="$(PersonelIsleri)">
  <Select Node="/*/Tanimlamalar/Data/Template[PersonelGoruntulesin='true']" Aggregation="None" />
 </SetVariable>

Daha sonra insert işlemini gerçekleştiriyoruz.

Örnek
 <Set Node="/*/AltAkis/WorkflowStartInfo/Section">
  <Value Culture="" Target="None">PersonelSorumlusu</Value>
 </Set>
 <Set Node="/*/AltAkis/WorkflowStartInfo/Section/@text">
  <Value Culture="" Target="None">PERSONEL SORUMLUSU</Value>
 </Set>
 <Insert Into="/*/AltAkis/SubWorkflows">::/*/AltAkis/WorkflowStartInfo</Insert>
 <SetVariable Name="$(PersonelIsleri)">
  <Select Node="/*/Tanimlamalar/Data/Template[PersonelGoruntulesin='true']" Aggregation="None" />
 </SetVariable>
 <Insert Into="/*/AltAkis/SubWorkflows/WorkflowStartInfo[last()]/Tanimlamalar/Data">$(PersonelIsleri)</Insert>

 • No labels