Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çoklu satır girişlerinde listeye en az bir eleman eklenmesi gereken durumlarda aşağıdaki gibi kullanılır..

Listedeki ürünlerin eklendiği bölüme tıklanır.

Üst menüden doğrulama kuralı eklenir.

Açılan pencereden "yeni" seçeneğine tıklanır.

Uyarı mesajını yazıp validasyon grubu seçilir.

Koşul bölümünde, Kod editorüne aşağıdaki kod yazılır.

Örnek
<Project Name="">
  <Equals>
    <Count><![CDATA[/*/Liste/Data/Template[@guid!='{00000000-0000-0000-0000-000000000000}']]]></Count>
    <Value Culture="" Target="Integer">0</Value>
  </Equals>
</Project>
  • No labels