Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rol scriptlerinde tüm kullanıcılar veya kullanıcılar kolay bir şekilde birleştirilebilirler. 

Süreci başlatan kullanıcı, süreci başlatan kullanıcının birinci ve ikinci yöneticilerini içeren bir rol ihtiyacımız olduğunu varsayalım. Sürecin bir kısmında bu kullanıcılara bilgilendirme mesajı göndermek istediğimizde her biri için ayrı ayrı iş adımları oluşturmak yerine; hepsinin dahil olduğu bir rol yaratmamız mümkündür.

Örnek Script
<Script Name="">
 <StringConcat>
  <Value Culture="" Target="None">$(Initiator)</Value>
  <Character Type="SemiColon" />
  <FindUser Property="RegistryNumber">
   <User Property="ManagerRegistry" Culture="" Index="0">
    <Value Culture="" Target="None">$(Initiator)</Value>
   </User>
  </FindUser>
  <Character Type="SemiColon" />
  <FindUser Property="RegistryNumber">
   <User Property="ManagerRegistry" Culture="" Index="0">
    <FindUser Property="RegistryNumber">
     <User Property="ManagerRegistry" Culture="" Index="0">
      <Value Culture="" Target="None">$(Initiator)</Value>
     </User>
    </FindUser>
   </User>
  </FindUser>
 </StringConcat>
</Script>

 

Kod bloğunda görüldüğü üzere 3 farklı kullanıcı "StringConcat" Task'ı ile <Character Type="SemiColon" /> yapısı kullanılarak birleştirilmiştir. Script çalışıtırıldığında 3 adet guid tipindeki veriyi ";" ile birleştirip sonuç döner :

Script
39d3292a-9332-4614-a1aa-1ade5631a85c;72a698d9-f476-4864-9a84-3ce9d15fd75e;5397eaf1-5bb6-4621-98da-2777eaa8b0ec


Ayrıca Bakınız

StringConcat

Character

 • No labels