Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İş adımını otomatik olarak belirli bir işleme yönlendirmek için adımın iş öncesi script kodunda "SelectAction" task'ını kullanmak gerekiyor. Otomatik onay işlemini yönetici onayları gibi adımlarda otomatik onay vermede kullanabiliriz.

Otomatik onay işleminin olacağı adımı seçiniz. 

Ardından adımın "İş Öncesi Script" kod editörünü açınız.

Kod editöründe yeni bir işlem ekleyip, işlem olarak "SelectAction" seçin.

İşlemin özellikleri kısmındaki "Action" bölümünde adımın otomatik olarak yönleneceği işlemi giriniz. 

 

Tamam ile kapatınız

Değişken ile aksiyon butonu seçimi

$(SelectedAction) değişkeni adım işlendiği zaman hangi aksiyon butonu ile devam edileceği bilgisini tutar. Bu değişken string tipinde aksiyon butonunun ismini tutmaktadır. Bu değişkene değer ataması yapabilirsiniz ve script ile belirli koşullara göre aksiyon butonu seçebilirsiniz. $(SelectedAction) değişkenini İş Sonrası Script içerisinde düzenlemeniz gerekmektedir.

 

Bir tasktan otomatik ilerletilmesi durumunda kullanılabilecek bir script
<SetVariable Name="$(SelectedAction)">
   <Value>Approve</Value>
 </SetVariable>

Dikkat

Aksiyon butonunun ismini verdiğiniz zaman servis verdiğiniz isimdeki butonu arayacaktır. Bu isimde bir buton bulamaz ise hata verecektir. Lokalizasyon olan süreçlerde buton isimlerinin de lokalize edildiğinden emin olunması gerekmektedir.

  • No labels