Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İş adımını otomatik olarak belirli bir işleme yönlendirmek için adımın iş öncesi script kodunda "SelectAction" task'ını kullanmak gerekiyor. Otomatik onay işlemini yönetici onayları gibi adımlarda otomatik onay vermede kullanabiliriz.

Otomatik onay işleminin olacağı adımı seçiniz. 

Ardından adımın "İş Öncesi Script" kod editörünü açınız.

Kod editöründe yeni bir işlem ekleyip, işlem olarak "SelectAction" seçin.

İşlemin özellikleri kısmındaki "Action" bölümünde adımın otomatik olarak yönleneceği işlemi giriniz. 

Tamam ile kapatınız

  • No labels