Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dosya sisteminde bir komut dosyası oluşturup, oluşturulan komut dosyasını çalıştırabiliriz. Komut satırında dosya oluşturma işlemi WriteLine işlemi ile yapılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yazılacak dizine IIS uygulama sistem kullanıcısının yazma yetkisinin verilmesi gerekmektedir.

 

Öncelikle dosya adını bir değişkene atamamız gerekiyor. Kod editörünü açip yeni işlem olarak SetVariable ile dosya adını atayalım.

<SetVariable Name="$(DosyaYolu)">
<Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[C:\Windows\Temp\Sample.bat]]></Value>
</SetVariable>

Yeni bir işlem ekleme işlemini seçip WriteLine işlemini seçiniz. 

<WriteLine Path="$(DosyaYolu)" Append="False">
<Value Culture="" Target="None">copy "C:\Kaynak\*.txt" "C:\Hedef" /y</Value>
</WriteLine>

Komut satırındaki dosyayı çalıştırmak için yeni işlem ekleme işlemini seçip Command işlemini seçiniz. 

<Command TimeOut="10000" UserName="" Password="" Domain="">
<Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu)</Value>
</Command>
  • No labels