Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Süreç tarasımı içerisinde ekteki şekilde bir formdata bölümü oluşturmanız  gereklidir.

 

 

 • Süreç tasarım ekranında işlemin çalışmasının istendiği task üzerinde sağ click yapılarak CallImportedProject taskı ile scipt çağırılır.

 

 • Methdos bölümün altına NotEkle diye bir fonksiyon eklenebilir. 
 • Ilgili taskin postwork bölününe aşağıdaki gibi NotEkle methodunu çağırmak için CallImportedProject scripti yazılır.
PortWork Script
<PostWork Name="">
 <CallImportedProject Name="NotEkle" Node="" />
</PostWork>
NotEkle Script
<Script Name="">
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <Not>
     <IsEmpty>
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Notlar/Not]]></Evaluate>
     </IsEmpty>
    </Not>
   </Condition>
   <Perform>
    <Insert Into="/*/Notlar/Details">::/*/Notlar/Template</Insert>
    <Set Node="/*/Notlar/Details/Template[last()]/Id">
     <Value Culture="" Target="None">$(WorkItemId)</Value>
    </Set>
    <Set Node="/*/Notlar/Details/Template[last()]/Author">
     <Value Culture="" Target="None">$(CompletedBy)</Value>
    </Set>
    <Set Node="/*/Notlar/Details/Template[last()]/Description">
     <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Notlar/Not]]></Evaluate>
    </Set>
    <Set Node="/*/Notlar/Details/Template[last()]/Date">
     <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
    </Set>
    <Set Node="Notlar/Not">
     <Value Culture="" Target="None" />
    </Set>
   </Perform>
  </Then>
 </If>
</Script>

 

 • Form tasarım ekranı aşağıdaki gibi oluşturulur.

Ayrıca Bakınız

If

Insert

Set

CallImportedProject

 


 

 • No labels