Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Birbirini takip eden iş adımlarında bir önceki adımdan gelen aksiyon butonunun değerini yakalayarak farklı işler veya görüvler çalıştırılabilir. 

Aşağıda bulunan kod örneğine GetProperty kullanılarak bir önceki WorkItem da bulunan Type="Previous" özelliği sayesinde SelectedAction değerine ulaşılır. 

Örnek Sentaks
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="None">Park</Value>
     <GetProperty Member="SelectedAction">
      <WorkItem Type="Previous" IncludeChildren="False" Instance="" />
     </GetProperty>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(WorkItemInstructions)">
     <StringConcat>
      <Value Culture="" Target="None">[PARK]</Value>
      <Character Type="Space" />
      <Value Culture="" Target="None">$(WorkItemInstructions)</Value>
     </StringConcat>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Then>
 </If>

 

 

İş adımında bulunan iş sonrası çalıştırılacak işler içinde seçilen aksiyon butonunun değerini $(SelectedAction) ile ulaşabilirsiniz.

 • No labels