Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Birbirini takip eden iş adımlarında bir önceki adımdan gelen aksiyon butonunun değerini yakalayarak farklı işler veya görüvler çalıştırılabilir. 

 

İş adımı öncesinde yapılması gereken kontrol

<html>

</html>

 

İş adımında bulunan iş sonrası çalıştırılacak işler içinde seçilen aksiyon butonunun değerini $(SelectedAction) ile ulaşabilirsiniz.

  • No labels