Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Birbirini takip eden iş adımlarında bir önceki adımdan gelen aksiyon butonunun değerini yakalayarak farklı işler veya görevler çalıştırılabilir. 

Aşağıda bulunan kod örneğine GetProperty kullanılarak bir önceki WorkItem da bulunan Type="Previous" özelliği sayesinde SelectedAction değerine ulaşılır.  Sonrasında ulaştığın aksiyon butonu değerini Value kullanarak Park olup olmadığını karşılaştırır. Equals karşılaştırması ile karşılaştırma yaparak perform daki çalıştırılması istenen değerleri çalıştırır. Bu örnek için iş adımı açıklamasının başına [PARK] değeri yazılması sağlanmıştır. 

Örnek Sentaks
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="None">Park</Value>
     <GetProperty Member="SelectedAction">
      <WorkItem Type="Previous" IncludeChildren="False" Instance="" />
     </GetProperty>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(WorkItemInstructions)">
     <StringConcat>
      <Value Culture="" Target="None">[PARK]</Value>
      <Character Type="Space" />
      <Value Culture="" Target="None">$(WorkItemInstructions)</Value>
     </StringConcat>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Then>
 </If>

 

AksiyonButonuSecimi değeri bir önceki WorkItem a ait seçim buton değerini tutar. Bu değeri altıktan sonra İş adımı açıklamaları güncelleme veya rapor tarafında seçilmiş butona göre aksiyon işlemleri yapılabilir. 

<SetVariable Name="$(AksiyonButonuSecimi)">
  <GetProperty Member="SelectedAction">
    <WorkItem Type="Previous" IncludeChildren="False" Instance="" />
  </GetProperty>
</SetVariable>

 

Ekran göüntüsü aşağıdaki gibidir. 

 

İş adımında bulunan iş sonrası çalıştırılacak işler içinde seçilen aksiyon butonunun değerini $(SelectedAction) ile ulaşabilirsiniz.

Bakınız

Value

Equals

GetProperty

WorkItem

SetVariable

İş adımı açıklama alanı (WorkItemInstructions) alanını nasıl özelleştirilir?

 • No labels